Правила користування бібліотекою

    1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та Типових правил користування бібліотеками в Україні.

1.2. Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права і обов’язки користувачів і бібліотеки.

1.3. За цільовим призначенням, складом читачів, спеціалізацією бібліотечних фондів, значенням та функціями бібліотека ДУІТ є бібліотекою навчального закладу (університету).

1.4. Користувачі послуг бібліотеки: студенти, професорсько-викладацький склад, співробітники університету.

1.5.  Форми бібліотечного обслуговування: абонемент, читальний зал.

1.6. Бібліотека забезпечує безкоштовне виконання основних видів бібліотечних послуг.

1.7. Користування бібліотечними послугами відбувається на умовах і за порядком, передбаченими цими Правилами.

    2. Порядок запису до бібліотеки

2.1.   Право користування бібліотекою надано:

  • штатному професорсько-викладацькому складу університету;
  • штатним співробітникам структурних підрозділів університету;
  • студентам усіх форм навчання.

2.2. Запис штатного професорсько-викладацького складу та співробітників університету здійснюється на підставі паспорта.

2.3. Студенти ДУІТ записуються до бібліотеки (з правом користування документами в читальному залі) на підставі студентського квитка.

2.4. Під час запису до бібліотеки користувачі мають ознайомитися з «Правилами користування бібліотекою ДУІТ» і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

    3. Порядок користування бібліотекою

3.1. Користування бібліотекою безкоштовне.

3.2. Документи, відібрані для роботи, користувач має уважно переглянути й, у разі виявлення пошкоджень, повідомити про них працівників бібліотеки.

3.3 Заборонено робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати документи.

3.4. Щорічно на початку нового календарного року у бібліотеці здійснюється перереєстрація. Користувачів, котрі не перереєструвалися, бібліотека не обслуговує.

3.5. Під час проведення перереєстрації користувач зобов’язаний повернути або пред’явити до бібліотеки для продовження терміну користування всі документи, зафіксовані за ним обліковими документами бібліотеки.

3.6. У разі звільнення з університету або закінчення строку навчання користувач зобов’язаний повністю розрахуватися з бібліотекою, що засвідчує підпис в обхідному листі.

    4. Порядок користування читальним залом.

4.1 Право користування читальними залами бібліотеки надається штатному професорсько-викладацькому складу, співробітникам університету, студентам денного та заочного відділень, сумісникам ДУІТ.

4.2. Кількість документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

4.3.Рідкісні та цінні документи, довідкові та періодичні видання, документи, що має бібліотека лише в одному примірнику, видаються для роботи лише в читальному залі.

4.4. Дозволяється виносити документи з читального залу лише на ксерокопію. Дозвіл на винос документів на ксерокопію потрібно одержати у бібліотекаря.

    5. Порядок користування абонементом

5.1. Право користування загальним абонементом надається штатному професорсько-викладацькому складу, співробітникам університету, студентам денного та заочного відділення.

5.2. Студентам денного та заочного відділення документи на загальний абонемент видаються терміном на один семестр. Перед початком зимових та літніх канікул користувачі повинні повернути всі документи до бібліотеки.

5.3. За кожний документ, отриманий на абонементі, користувач розписується у читацькому формулярі. Після повернення документів до бібліотеки підпис користувача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється. Не дозволяється виносити з бібліотеки документи, не записані в читацькому формулярі.

5.4. Чергова видача документів можлива лише після повернення взятих раніше документів або після продовження терміну користування ними.

    6. Права і обов’язки користувачів.

  6.1. Користувач має право:

6.1.1. Отримувати у тимчасове користування документи з фонду бібліотеки.

6.1.2. Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

6.1.3. Оскаржувати дії бібліотечних працівників, що обмежують права користувача у керівництва університету.

  6.2. Користувач зобов’язаний:

6.2.1. Виконувати Правила користування бібліотекою.

6.2.2. Дбайливо ставитися до документів та довідково-бібліографічного апарату.

6.2.3. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

6.2.4. У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів читач зобов’язаний відшкодувати втрату: примірником того самого видання; виданням, рівноцінним за змістом і вартістю (за визначенням директором бібліотеки).

6.2.5. Дотримуватись в приміщенні бібліотеки тиші та гідної поведінки.

6.2.6.Повідомити працівників бібліотеки в разі зміни місця проживання, номера телефону, прізвища, факультету, номера групи та інше.

    7. Обов’язки та права бібліотеки.

  7.1. Бібліотека зобов’язана:

7.1.1. Оперативно задовольняти запити користувачів.

7.1.2. Інформувати про всі види послуг, які надає бібліотека.

7.1.3.Надавати допомогу в пошуку джерел інформації, що цікавлять користувачів.

7.1.4.Вдосконалювати роботу бібліотеки, впроваджуючи комп’ютерні технології.

7.1.5. Вивчати потреби користувачів в інформації.

7.1.6.Систематично пильнувати за своєчасним поверненням до бібліотеки документів, виданих користувачам.

7.1.7. Забезпечувати високу культуру обслуговування.

7.1.8. Проводити один раз на місяць санітарний день.

  7.2. Бібліотека має право:

7.2.1. У разі відмови користувача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами даних Правил про відшкодування вартості неповернених або зіпсованих читачем бібліотечних документів цей конфлікт розглядає керівництво університету.

7.2.2.  Позбавляти права користування бібліотекою:

  • за окремі порушення – терміном на один місяць;
  • за систематичні – до 6 місяців.