Бібліометрика

     Фахівцями Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського створена система Бібліометрика української науки”, яка призначена для надання суспільству цілісного уявлення про стан вітчизняного наукового середовища.

     Система — це: реєстр вчених і наукових колективів України, які представили в Інтернеті свої бібліометричні профілі; аналітична інформація для експертного оцінювання результативності дослідницької діяльності; національна складова проекту Ranking of Scientists (Cybermetrics Lab). Інформаційні ресурси Системи формуються шляхом опрацювання:бібліометричних профілів, створених науковцями на платформі Google Scholar; бібліометричних показників комерційних систем Scopus і Web of Science.

Інструкція зі створення бібліометричних профілів: http://webometr.kpi.ua/scholar-registration

Питання та відповіді з цієї тематики: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/vo.html

Бібліометрика української науки: http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/