Наукометрія

Про наукометричні бази даних

Наукометрична база даних – це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитування статей, опублікованих у наукових виданнях.

Індекс цитування – визначення вагомості наукової роботи вченого чи наукового колективу. Величина індексу цитування визначається кількістю посилань на публікацію або автора в інших джерелах.

Індекс Гірша (h-індекс) – кількісна характеристика вченого, що складається з кількості публікацій автора та кількості цитувань цих публікацій.

Імпакт-фактор – визначення рейтингу журналу, що включає в себе кількість цитувань кожної статті протягом двох років після опублікування.

Наукометричні бази даних

  • Web of Science (Thomson Reuters) – найавторитетніша у світі аналітична і цитатна база даних журнальних статей.
  • SCOPUS – найбільша у світі універсальна бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Розробником та власником SCOPUS є видавнича компанія Elsevier. Список всіх журналів, що входять до SCOPUS є на сайті SJR. За назвою журналу можна знайти його сайт і дізнатись про редакційну політику, вимоги до авторів тощо.
  • Index Copernicus (IC) (Польща) – міжнародна науко метрична база даних, що включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукової співпраці, має кілька інструментів для оцінки продуктивності, що дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених або наукових установ.