До уваги користувачів! Нові надходження до Е-Бібліотеки

  1. Ничкалюк Г.В, Метеорологія і кліматологія: Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів спеціальностей 101 «Екологія» ОПП «Екологія транспортної інфраструктури». – К.: ДУІТ, 2023. – 21 с-№1959
  1. Ничкалюк Г.В. Моніторинг довкілля: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей 101 «Екологія» ОПП «Екологія транспортної інфраструктури» усіх форм навчання. – К.: ДУІТ, 2023. – 8 с.-№1960
  1. Ничкалюк Г.В. Екологія людини: Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів спеціальності 101 «Екологія» ОПП «Екологія транспортної інфраструктури» усіх форм навчання. – К.: ДУІТ, 2023. – 35 с. – №1964
  1. Пилипчук О.Я., Соловйова Л.М., Соловйова О.С. Про радіаційну небезпеку: для студентів галузі знань 10 « Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія», освітньо-професійної програми «Екологія транспортної інфраструктури», денної та заочної форм навчання. К.: ДУІТ, 2022. 21 с.- №1962
  1. Сальнікова А.В. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів спеціальності 101 «Екологія» ОПП «Екологія транспортної інфраструктури» усіх форм навчання. – К.: ДУІТ, 2023. – 9 с. – №1961
  1. Сорочинська О.Л.Основи охорони праці: Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів спеціальностей 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» усіх форм навчання. – К.: ДУІТ, 2021. – 106 с. -№1956
  1. Сорочинська О.Л. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності: Методичні рекомендації до виконання практичних  робіт для студентів спеціальності 101 «Екологія»освітньо-професійної програми «Екологія транспортної інфраструктури» усіх форм навчання. – К.: ДУІТ, 2023. – 70 с.-№1957
  1. Сорочинська О.Л.Основи охорони праці: Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» усіх форм навчання. – К.: ДУІТ, 2021. – 56 с. -№1958
  1. Сорочинська О.Л. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та захист навколишнього середовища» у випускних кваліфікаційних роботах для студентів спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» – К.: ДУІТ, 2023. – 40 с.- №1963