Пошукові системи

Google Book Search – світова електронна бібліотека книг.

Research Papers in Economics (RePEc) – відкритий архів з економіки (робочі документи, журнальні статті, компоненти програмного забезпечення). Містить 700 тисяч документів, 600 тисяч з яких є у відкритому доступі.

OAPEN – Перший міжнародний проект відкритого доступу до монографій в галузі гуманітарних та соціальних наук.

Science. gov – портал наукової інформації і науково-дослідних результатів федеральних інституцій та агенцій США.

Open DOAR (The Directory of Open Access Repositories) – репозитарії відкритого доступу всього світу.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Швеція) – наукометрична директорія, що пропонує вільний (безкоштовний) доступ до понад 1500 наукових та академічних журналів в електронному форматі по всіх напрямах. Мета директорії полягає в просуванні та популяризації стрімко зростаючої кількості наукових журналів, доступних безкоштовно через Інтернет, а також у підвищенні ролі міжнародного руху “Журнали у відкритому доступі” (Open Access Journals) і полегшенні доступу до вільних електронних наукових і дослідницьких журналів.

E-books directory – безкоштовний веб-ресурс, з якого можна завантажити книги, документи, лекції, технічні документи. Ресурс містить посилання на більш ніж 1780 електронних книг, перерахованих у 390 категоріях, в тому числі з бізнесу, комп’ютерних наук, гуманітарних наук, медицини, літератури і багато іншого.

Europeana – Європейська цифрова бібліотека, яка містить понад 4,5 мільйонів зображень, текстів, звукових та відео зображень.

Helmholtz-Gemeinschaft – репозитарії та журнали відкритого доступу, в яких вчені Гельмгольцівських інститутів фігурують редакторами. Темптика: енергія, земля, навколишнє середовище, здоров`я, ключові технології, структура матерії, авіація, космонавтика, транспорт.

Hindawi (Hindawi Publishing Corporaton) – видавнича корпорація, яка охоплює понад 100 рецензованих журналів відкритого доступу з усіх основних сфер науки, техніки й медицини.

InTech – видавець журналів та книг відкритого доступу з різних галузей науки, техніки та медицини. Наукові журнали відкритого доступу: International Journal of Advanced Robotic Systems, Journal of Humanoids, International Journal of Engineering Business Management. У видавництві публікуються понад 20000 авторів найкращих університетів світу.

УКРПАТЕНТ (Український інститут промислової власності) – національна та зарубіжна патентна інформація, інформаційні ресурси про об’єкти промислової власності та інформаційно-довідкові системи (ІДС) та інші патентно-інформаційні продукти.

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.

OSTI – Energy Citations Database (ECD) – наукова БД, підтримується US Department of Energy, Office of Scientific Technical Information. Містить більше 2,3 млн. бібліографічних записів і більше 193 тис. електронних документів, починаючи з 1943 р.

Google Scholar – бібліографічна база даних. Є вільно доступною пошуковою системою, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів та дисциплін. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн журналів европи та Америки найбільших наукових видавництв.

Scirus – науково-орієнтовна пошукова система в Internet. Має англійський інтерфейс пошуку. В зазначеній системі присутні інтерфейси як простого, так і розширеного пошуку.

SCImago Journal & Country Rank – аналітичний портал, на якому представлені наукові показники по журналах та країнах. Аналіз базується на інформації, що міститься на базі даних.

Ingentaconnect – багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, комп’ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн. статей з 14,5 тис. наукових журналів.

PLoS – Public Library of Science – 7 англомовних наукових журналів з медицини, біології, екології, математики, комп’ютерних наук, хімії та ін. у відкритому доступі.

ChemistryCentral – 8 англомовних наукових журналів з хімії у відкритому доступі.

 

CPD – Canadian Patent Database – база даних патентного відомства Канади, створена Канадським відомством з інтелектуальної власності (CIPO). Містить біля 2 млн. патентів за останні 75 років.

CBS Statline – Центральне бюро статистики Нідерландів.

EZB– Elektronische Zeitschriftenbibliothek – реферативно- повнотекстова база даних електронних журналів при бібліотеці університету Регенсбурга з різних галузей знань. На червень 2011 р. колекція налічує майже 50 тис. журналів, серед яких понад 29 тис. у відкритому доступі.

FreeFuLLPDF – розробка компанії KnowMade SARL. Надає доступ до більш ніж 80 млн. наукових статей, патентів у вільному доступі в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Глибина архіву -10 років.

RePEc – Research Papers in Economics – відкрита реферативна база даних з економіки, що містить робочі документи, журнальні статті, книги, компоненти програмного забезпечення та ін. Загалом налічує більш ніж 1 млн. одиниць, з яких 925 тис.

STATS-Statistical Assessment Service – неприбуткова, аполітична статистична служба при Університеті George Mason, що надає універсальні статистичні дані.

USPTO – Американський офіс патентів та товарних знаків (USPTO) надає доступ до повнотекстової БД патентів, виданих в США з 1790 р.

World Digital Library – Світова Цифрова Бібліотека: міжнародний проект, ініційований Бібліотекою Конгресу США, який надає безкоштовний доступ до різних типів цифрових матеріалів 7 мовами, які представляють культуру різних країн світу.

YourDictionary – багатомовні онлайн-словники, тезауруси та тисячі інших ресурсів для перекладу.

Worlld Intellectual Property Organization (WIPO) – Всесвітня організація інтелектуальної власності (BOIB) – доступ до міжнародної нормативної бази інтелектуальної власності (IP), до міжнародної патентної системи (РСТ).